מחיקת רישום פלילי

הרישום פלילי הוא תיעוד סך ההרשעות והעונשים של בתי המשפט ובתי הדין המתייחס לאדם מסוים. מידע זה הוא חסוי, אולם יש גופים להם מותרת הגישה אליו (צה"ל, משטרת ישראל וגופים ממלכתיים שונים). למרות חיסיון המידע, פעמים רבות אדם נדרש להמציא העתק רישום פלילי על מנת להתקבל לעבודות מסוימות, לגשת למכרזים, לאמץ ילדים וכיוצא באלה. לכן, אדם שקיים לחובתו רישום פלילי נתקל בקושי משמעותי. עם זאת, עם עזרה משפטית נכונה, ניתן במקרים מסוימים להביא למחיקת הרישום הפלילי.

עושים סדר

לא ניתן למחוק לחלוטין רישום פלילי – משמעות המחיקה בפועל היא שרק גופים ביטחוניים מסוימים יוכלו לגשת למידע בכפוף לאישורים המתאימים והקבועים בחוק. אך חשוב מכך, אותו אדם יוכל להמשיך בחייו מבלי לסחוב את 'כתם' הרישום הפלילי.

לכל הרשעה מוגדרת תקופת התיישנות ותקופת מחיקה:

 • תקופת מחיקה – בחלוף עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות של הרשעה מסוימת – ההרשעה תיחשב ברוב המקרים כהרשעה שנמחקה, ורק גופים ביטחוניים יוכלו לקבל מידע לגביה.
 • הדבר אינו תקף לעבירות שלא חלה עליהן התיישנות.

התיק נסגר? אפשר לבקש למחוק את הרישום שלו

אדם אשר תיק פלילי בעניינו נסגר יכול לפנות למשטרה בבקשה לבטל את הרישומים אודותיו. לפני הכל יש להבין מספר מושגים חשובים אשר באים בחשבון בשקילת הבקשה לביטול הרישום:

 • עבירה מסוג פשע – עבירה שהעונש עליה הוא מעל שלוש שנות מאסר.
 • עבירה מסוג עוון – עבירה שהעונש עליה הוא בין שלושה חודשים לשלוש שנות מאסר.
 • בגירים וקטינים – מעל ומתחת לגיל 18.

ביטול רישום של תיק סגור מותנה במספר תנאים:

 • הזמן שחלף מיום האירוע –
 1. לבגיר, עשר שנים בעבירה מסוג פשע, או שבע שנים בעבירה מסוג עוון.
 2. לקטין, שבע שנים בעבירה מסוג פשע, או חמש שנים בעבירה מסוג עוון.
 • מספר הרישומים הפליליים של המבקש.
 • מהות העבירות ומידת חומרתן.
 • האם יש למשטרה צורך בשמירת הרישום.

אז איך עושים את זה?

רק האדם שרישום התיק הסגור מתייחס אליו יכול להגיש בקשה לביטולו. ואולם, רצוי להיעזר בעו"ד על מנת להגיש את הבקשה כהלכה ולמנוע צורך בהגשת בקשה חוזרת. על הבקשה לכלול:

 • פרטי המבקש
 • פירוט נסיבות האירועים הקשורים לתיק
 • רצוי לצרף המלצות ממקומות עבודה, השירות הצבאי או אישורי לימודים
  ליווי מקצועי של עו"ד בקיא בתחום יסייע לכם להשאיר את הרישום מאחוריכם.

בקשת חנינה

נשיא המדינה מוסמך לקצר את תקופת המחיקה וההתיישנות במקרים של הרשעות. על הבקשה לכלול את המסמכים המתאימים, וחשוב שתכלול גם חוות דעת והמלצות אשר יסבירו ויתמכו בבקשה. חשוב לדעת: בחוק קבועה הקלה בנושא זה לחיילים שביצעו עבירות לפני הגיוס ונמצאים בסוף תקופת שירותם, וזאת בתנאים מסוימים עליהם כדאי לשמוע בפגישה עם עורך הדין.

שתפו עמוד זה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן