מינוי אפוטרופוס

ישנם מקרים בהם אדם אינו יכול לנהל את ענייניו: מי שהוכרז על ידי בית המשפט בפסול דין (בשל מחלת נפש או ליקוי שכלי), קטין שהוריו נפטרו, הוכרזו כפסולי דין או שנקבע כי אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים, בגירים עם צרכים מיוחדים, קשישים וכן מאושפזים בבתי חולים אשר אובחנו כמי שאינם מסוגלים להביע דעה לגבי ביצוע הליך רפואי בהם. במקרים כאלה, בן זוג, הורה או קרוב משפחה אחר יכול להגיש בקשה לאפוטרופסות. יודגש (ויפורט בהמשך) כי בכל בקשה תיבחן מידת אי המסוגלות של האדם לנהל את ענייניו, בנפרד.

איך עושים את זה?

את הבקשה יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה. הבקשה צריכה לכלול את:

  • טופס הבקשה, ממולא בפירוט וכהלכה. ניתן לבקש להתמנות כאפוטרופוס לגוף, רכוש או שניהם.
  • תצהיר החתום על ידי עו"ד או מזכירות בית המשפט, הנועד לאמת את העובדות הכלולות בבקשה.
  • לבגירים: חוות דעתו של רופא המשפחה או פסיכיאטר המפרטת את מצבו של האדם עבורו מתבקשת אפוטרופסות. חשוב שחוות הדעת תכלול התייחסות מפורשת לשאלה האם האדם מסוגל או אינו מסוגל, באופן מלא או חלקי, לדאוג לענייניו – וכמו כן, התייחסות מפורשת למידת יכולתו להבין את משמעות המינוי. חשוב לדעת: במקרים בהם אדם אינו מסוגל להביע דעה לגבי המינוי, בית המשפט יכול לדרוש חוות דעת מנוירולוג או פסיכיאטר.
  • ניתן לצרף חוות דעת של עובד סוציאלי.
  • כתב הסכמה של בני משפחה מדרגה ראשונה של האדם שאינם מבקשים להיות אפוטרופסים בעצמם – עליו יש להחתימם בפני עו"ד.
  • פרטיהם של בני משפחה שאינם מסכימים למינוי – במידה שיש.

אגרה – ופטור מאגרה

נכון לפברואר 2016, הגשת הבקשה כרוכה באגרה לבית המשפט בסך 548 ₪. במידה של אי יכולת לשלם את האגרה, ניתן להגיש במקביל להגשת הבקשה גם טופס בקשה לפטור מאגרה ותצהיר חתום ע"י עו"ד. על התצהיר לכלול:

  • פרטים לגבי רכוש והכנסות
  • שישה תלושי משכורת אחרונים או אישורי הכנסות מכל מקור אחר – במידה שמגיש הבקשה עובד
  • אישורים על קבלת קצבה מהמוסד לביטוח לאומי במידה שמגיש הבקשה אינו עובד

 

מה הסיכוי שהבקשה לאפוטרופסות תאושר?

ככלל, בית המשפט מבקש להימנע ככל האפשר מפגיעה בזכויותיו ובחירותו של כל אדם. לפיכך, בית המשפט יאשר בקשות כאלה רק במידה שאם לא ימונה אפוטרופוס, זכויותיו וצרכיו של האדם עלולים להיפגע, ולא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש אפוטרופוס בהגבלה מצומצמת יותר של עצמאותו, זכויותיו וחירותו. בית המשפט עשוי גם למנות אפוטרופוס בסמכויות מוגבלות במידה שאדם מסוגל לקבל החלטות בנוגע לענייניו, אך לא מסוגל לטפל בהם.

על מנת להגיש בקשה כהלכה ובאופן מסודר ולהימנע מהצורך בהגשת בקשה חוזרת בשל חוסר ניסיון בתחום, מומלץ להיעזר בעורך דין אשר ילווה אתכם לאורך כל התהליך.

שתפו עמוד זה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן