עריקות

עריקות היא עבירה חמורה הזוכה ליחס של 'אפס סובלנות' מצד הצבא. סעיף 92 לחוק השיפוט הצבאי קובע עונש מקסימלי של 15 שנות מאסר לחייל שערק משירותו הצבאי. האם כל מי שנעדר מהשרות ייחשב אוטומטית לעריק? כדי לענות על השאלה הזו, יש להבין תחילה מהי עריקות, מהי נפקדות ומהי היעדרות משירות שלא ברשות.

  • עריקות מוגדרת כהיעדרותו של חייל מכל מקום בו הוא אמור להימצא לתקופה העולה על 21 ימים.
  • נפקדות היא עבירה פחות חמורה המתייחסת להיעדרות חייל מכל מקום בו הוא אמור להימצא לתקופה של עד 21 ימים.
  • היעדרות מהשרות שלא ברשות, כשמה כן היא, אי הימצאותו של חייל במקום בו הוא אמור להימצא.

חשוב לזכור שעריקות היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין, אשר עלולה בנסיבות מסוימות אף לגרור רישום פלילי והכתמת העריק. הכל תלוי כמובן במשך זמן ההיעדרות ונסיבותיו הפרטניות של כל מקרה ומקרה.
נפקדות יכולה להתרחש במגוון תרחישים. חייל שנקרא להתייצב לשירות ולא התייצב במועד שנקבע; חייל שעזב את יחידתו ברשות, אך לא התייצב בזמן; חייל שלא נמצא במקום בו הוא אמור להיות (כולל יציאה לחו"ל שלא ברשות) וכיו"ב.
אם החייל נעדר תקופה הקצרה מ-24 שעות וחזר ליחידתו, הוא יטופל לפי כללי הדין המשמעתי במסגרת היחידה. היעדרותו זו לא תיחשב כתקופת תב"ן (תקופה בלתי נמנית, "דפוק") ולא תגרור רישום פלילי.
נפקד שנעדר שלא ברשות לתקופה של מעל 24 שעות ועד ל-20 יום יישפט, במקרים חריגים בדין משמעתי ולא בפני בית דין צבאי. משכך לא יוטל עליו רישום פלילי, אולם משכורתו תוקפא והנפקד לא יקבל כל תשלום המגיע לו מהצבא במשך זמן היעדרותו. אם החייל הנפקד נשפט במסגרת דין משמעתי העונש המקסימלי בגין עבירה זו הוא 35 ימי מחבוש. למותר לציין, כי חייל נפקד יהיה חייב "להחזיר" את הימים לצבא ולכן יוארך שירותו.

נפקדות ועריקות של חיילי מילואים
חייל מילואים המזומן לשירות פעיל ואינו מתייצב נחשב נפקד, ובדומה לנפקד בשירות סדיר יובא בתום ההיעדרות לדין משמעתי במסגרת יחידתו. חייל שלא התייצב מלכתחילה נחשב עריק החל מיום ההיעדרות ה-20, בעוד חייל שהתייצב לשירות המילואים הפעיל ולאחר מכן נעדר ממנו נחשב לעריק החל מיום ההיעדרות ה-15. גם הטיפול בעריקותו של חייל מילואים עובר למדור עריקים בשלישות הראשית, ולטיפולה של המשטרה הצבאית.

באופן כללי, מובאים חיילי מילואים הנעדרים מן השירות לתקופות שלא עולות על שנה לדין משמעתי. בעניינם של חיילים הנעדרים לתקופות ארוכות יותר, תישקל אפשרות של העמדה לדין פלילי בפני בית דין צבאי. ההשלכות המתלוות לכך הן סמכות ענישה חמורה יותר, עונש מאסר על תנאי ממושך, ורישום פלילי במשטרה.

גם כאן נבחן כל מקרה לגופו, והסבר בנוגע לנסיבות האישיות שהובילו להיעדרות עשויה להשפיע על החלטת הגורמים הקובעים בעניין, הן בגזרת הערכאה והן בגזרת העונש.

שתפו עמוד זה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן