יש לך זכות להיוועץ עם עורך דין פלילי – אל תחמיץ אותה!

נחקרים רבים לא יודעים שיש להם זכות להיוועץ בעורך דין לפני חקירתם במשטרה, דבר שעשוי לסייע להם מאוד לדעת מה לומר או לא לומר בחקירה ובכך אף להינצל מכתב אישום.

הזכות להיוועץ בעורך דין

לחשוד בעבירה פלילית יש זכות להיוועץ בעורך דין לפני חקירתו במשטרה. מטרת ההיוועצות היא לתת לנחקר את האפשרות לעמוד על זכויותיו המשפטיות ולהימנע מהפללה עצמית.

אלפי נחקרים בישראל אינם מודעים לזכותם להיוועץ בעורך דין לפני חקירתם. חוסר ידיעה זה פוגע בעיקר באלו שנעצרו או נחקרו לראשונה בחייהם, ואז לא פעם הם מבצעים טעויות קריטיות שעולות להם ביוקר בהמשך.

למה חשוב להתייעץ עם עורך דין?

אדם שנמצא בחקירת משטרה והוא נחקר כמי שחשוד בביצוע עבירה, או אדם שעצור בגין חשד בביצוע עבירה, נמצא במצב נפשי לא פשוט. הוא נמצא לבדו. לחוץ. מתוח. לעיתים זו הפעם הראשונה בחייו שהוא חשוד או עצור. מנגד; עומדת המשטרה, הגוף החוקר. גוף חזק וגדול. במצב כזה ישנם פערי כוחות אדירים בין החשוד / עצור, לבין המשטרה.

מצבים כאלה, של לחץ ופחד – אדם קטן מול גוף גדול וחזק, הם תמהיל מסוכן היכול להוביל אדם לעשות טעויות קריטיות שעלולות לפגוע בו, גם במקרה בו הוא חף מכל פשע. לכן קבע החוק את זכות ההיוועצות בעורך דין לפני חקירה ובעת מעצר.

ברגע שאדם מתייעץ לפני חקירה או בעת מעצר עם עורך דין פלילי מומחה, הוא עומד על זכויותיו. הוא מגיע מוכן לחקירה ויודע על אילו שאלות להשיב ועל אילו לא.

התייעצות זו אף מורידה את מפלס המתח ומהווה קרן אור לחשוד או לעצור לפני חקירתם. מומלץ מאוד לממש זכות זו ולהיוועץ בעורך דין לפני חקירה, גם אם חושבים שניתן לצלוח אותה לבד.

מתי צריך לאפשר את היוועצות

חובת המשטרה לאפשר לחשוד להיוועץ בעורך דין – היא ללא דיחוי. ברגע שחשוד ביקש להיוועץ בעורך דין, על החוקר ליצור קשר עם הסנגור באופן מיידי או מוקדם ככל הניתן. אם משיגים את הסנגור והוא מודיע שהוא מתכוון להגיע למתקן החקירה תוך זמן סביר, יש לעצור את החקירה ולהמתין להגעתו של עורך הדין. אם לא הצליחו להשיג את עורך הדין או שזה הודיע שאיננו יכול להגיע תוך זמן סביר אז אפשר להמשיך בחקירה עד להגעתו של עו"ד, אלא אם כן מתקיימות נסיבות מיוחדות הנובעות מדחיפות החקירה או אופי העבירות. במקרים מסוימים ובעבירות חמורות כגון עבירות ביטחון, רשאית היחידה החוקרת לעכב היוועצות בעורך דין.

ידוע בדבר הזכות להיוועץ עם עו"ד

קיימת חובה ליידע חשוד בדבר זכותו להיוועץ בעורך דין. כך, ברגע שאדם נחקר כחשוד בביצוע עבירה, על החוקר להודיע לו שיש לו הזכות להתייעץ עם עורך דין. במקביל ליידוע החשוד על זכותו להיוועץ בעורך דין על החוקר להודיע לחשוד מהם החשדות המיוחסים לו וכי זכותו שלא לומר דבר. היוועצות בעורך דין הבקיא בייצוג חשודים לפני חקירה תסייע לגיבוש קו הגנתו של החשוד ותמזער נזקים.

שתפו עמוד זה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן