איחור במסירת דירה מקבלן

לרוכשי דירות מקבלן קיימת הגנה מכח סעיף 5א לחוק המכר דירות, בכל הקשור לאיחור במסירה.

החוק קובע כי על הקבלן לפצות את רוכשי הדירות במקרה שקיים איחור של למעלה מ-60 ימים ממועד מסירת הדירה עליו הוסכם בחוזה. בחוק יש פירוט והתייחסות לתקופה ולגובה הפיצוי.

חשוב להדגיש כי חוק המכר דירות הוא קוגנטי, כלומר הקבלן לא יכול להתנות על החוק ולרשום בהסכם עם הרוכשים תנאים הסותרים את הוראות החוק.

יחד עם זאת, הרבה קבלנים מנסים לעשות שינויים ולהטמיע בהסכם המכר סעיפים אשר סותרים את החוק, לכן חשוב מאוד להכיר אותו.

קבלנים מסוימים מנסים לצמצם עד כמה שניתן את אחריותם לגבי איחור במסירה; הם מוסיפים סעיפים המתייחסים לאיחור שנובע מנסיבות שכביכול אינן בשליטת הקבלן ואז ממילא הרוכש לא יהיה זכאי לפיצוי.

ביום 24/05/2021, פורסם נייר עמדה של הממונה על חוק המכר, לפיו בנסיבות מסוימות יהיו זכאים רוכשי דירות שלא קיבלו את הדירה בזמן לפיצוי, גם אם על פניו נראה כי האיחור אינו באשמת הקבלן.

ככלל רוכשי דירות מקבלן זכאים לפיצוי במקרים הבאים :

  • איחור במסירת דירה אשר נבע כתוצאה של התנהלות רשות ציבורית בקשר לפרויקט. רשות ציבורית יכולה להיות – רשות מקומית, חברת חשמל, תאגיד מים, משרד ממשלתי וכו'.
  • איחור במסירת דירה אשר נבע מתוצאה של התקשרות בין מוכר הדירה לבין גורמי מקצוע הנותנים שירותים בפרויקט. גורמים אלה יכולים להיות – קבלן מבצע, יועץ משפטי, אדריכל וכו'.
  • קביעה בחוזה המכר, הנותנת סמכות למוכר הדירה או גורם מטעמו, לקבוע אם האיחור במסירה נגרם מסיבה שאינה תלויה במוכר ומכאן שהרוכש אינו זכאי לפיצויים הקבועים בסעיף 5א לחוק המכר.

חשוב לזכור! עוה"ד מטעם הקבלן מייצג את האינטרסים של הקבלן ולא את של הרוכש. החוק אומנם מתיר לקבלן לגבות מהרוכש את שכר הטרחה של עוה"ד מטעמו, אך יסווג זאת כ'הוצאות משפטיות'. מומלץ מאוד שעו"ד מטעמכם ילווה אתכם בתהליך הרכישה וידאג לאינטרסים שלכם, תוך בחינה מעמיקה של החוזה.

למחלקת הנדל"ן במשרדנו ניסיון עשיר בליווי וייצוג רוכשי/מוכרי דירות יד שניה ורוכשי דירות מקבלן.

אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או בעיה בנושא- 08-9334580.

*האמור אינו בא להחליף ייעוץ משפטי

שתפו עמוד זה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן