צוואות

המחשבה על היום שאחרי מותנו מפחידה את כולנו, ולכן אנשים רבים נרתעים מעריכת צוואה מבעוד מועד ובמיוחד כאשר אין סיבה נראית לעין לצפות את מימושה בזמן הקרוב. אך עובדה היא שמועד מותנו אינו בהכרח דבר ניתן לחיזוי מראש, ולכן המחשבה כי ניתן לדחות את עריכת הצוואה ולערוך אותה במועד ערטילאי – אינה הגיונית ואף אינה אחראית. על כל אדם, במיוחד בעל רכוש, לדאוג להסדיר את ענייניו מראש, על מנת למנוע את תוספת הצער על בני משפחתו בשעה קשה גם כך.

הדרך לוודא שרצונכם ימולא אחרי מותכם

צוואה היא מסמך בעל תוקף משפטי הקובע מי יירש את נכסיו ורכושו של אדם אחרי מותו. בחוק קבועות דרכים שונות לעריכת צוואה:

  • צוואה בכתב יד – עליה להיות כתובה כולה, לרבות התאריך, בכתב ידו של המצווה, וכמובן להיות חתומה על ידו או ידה.
  • צוואה בעדים – כתובה בכתב ידו של המצווה או מודפסת. על הצוואה להיערך בנוכחות שני עדים, אולם אין הם חייבים לדעת מה תוכנה. על הצוואה להיחתם על ידי המצווה, וכן על ידי שני העדים, שיצהירו בכתב שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וחתם עליה בפניהם. חשוב לדעת: אדם שמתעתד לרשת מהצוואה לא יכול לשמש כעד, ובמקרה זה הצוואה עלולה להיות בטלה.

צוואות בעל פה

  • צוואה בפני רשות – צוואה המוגשת לגורם רשמי או נערכת באמצעותו – למשל, שופט, רשם של בית משפט, חבר בית דין דתי, נוטריון או רשם לענייני ירושה. המצווה יכול למסור לנציג הרשות את צוואתו בעל פה או בכתב, אך בכל מקרה על הנציג להקריא את הצוואה בפני המצווה על מנת לוודא ולערוב לכך שהמצווה מבין את תוכנה, גם אם יש צורך במתורגמן.
  • צוואה בעל פה – כאשר אדם גוסס או נמצא נוכח פני המוות – למשל חייל בקרב. צוואה בעל פה מקבלת תוקף כאשר היא נאמרת בפני שני עדים, גם אם אחד משניהם נהנה מתוכן הצוואה. צוואה בעל פה בטלה חודש ימים אחרי עריכתה במידה שהמצווה לא נפטר – על מנת למנוע שימוש לרעה בתקנה זו בחוק.

מימוש צוואה
במידה שהנפטר הותיר אחריו צוואה, על היורשים להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה בקשה לצו לקיום צוואה. צו זה מאשר את נוסח הצוואה ומעניק לה תוקף של פסק דין. במידה שהנפטר לא הותיר אחריו צוואה, על קרוביו להגיש בקשה לצו ירושה, אשר יצהיר מי הם יורשי הנפטר ומה חלקם של כל אחד מהם בחלוקת העיזבון.

ככלל, החוקים הנוגעים לירושה ועיזבון נועדו לממש במלואו את רצון המצווה, ולכן חשוב שאיש מקצוע יהווה גורם אובייקטיבי בחלוקת העיזבון או הוצאת הירושה לפועל, ובמידת הצורך יסייע לפשר במחלוקות שיתגלעו בין היורשים, לאור החוק.

קרוב משפחתכם נפטר והותיר אחריו צוואה? פנו לעורך דין על מנת לממשה במינימום פרוצדורות וכאב ראש.

שתפו עמוד זה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן