מהפכת המזונות מורגשת היטב בשטח…

לפני כחצי שנה קבע בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של שבעה שופטים, אמות מידה לתשלום מזונות כאשר המשמורת משותפת. פסיקת העליון, לפיה הורים לילדים בני 15-6 יחויבו במזונות ילדיהם בהתאם ליכולתם הכלכלית, טרפה מחדש את הקלפים. אם עד כה האב היה חייב בתשלום מזונות גם כאשר הכנסת האם גבוהה משלו, הרי שכעת יכולותיה הכלכליות של האם מהוות שיקול מכריע בקביעת שיעור המזונות.

פסק הדין המכונן הכה גלים ובעקבותיו אנו עדים לשינוי מגמה בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה. כך למשל, בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בטבריה נפסק, כי בני זוג החולקים משמורת משותפת, יישאו באופן שווה בהוצאות ילדיהם, כלומר האב לא ישלם מזונות. בני הזוג נפרדו בשנת 2015 והאם תבעה משמורת מלאה על שלושת ילדיהם (כולם מתחת לגיל 12). האם טענה, כי האב חסר מסוגלות הורית וכי טובת הקטינים מחייבת השמתם במשמורתה הבלעדית. בד בבד פסק בית המשפט, כי על האב לשלם מזונות זמניים בסף 2,300 ₪, עד להכרעה בסוגיית המשמורת. מנגד תבע האב משמורת משותפת; לטענתו האם פיתחה קריירה מפוארת, שעה שהוא היה זה שגידל את הילדים בפועל.

בית המשפט אימץ את תסקיר העו"ס מטעם הרווחה וקבע, כי הילדים יהיו במשמורת משותפת מלאה של שני בני הזוג. בתוך כך, דחה בית המשפט את טענות האם וקבע, כי "מדובר בשני הורים אשר אוהבים את בנותיהן ורוצים בטובתן… חרף מערכת היחסים הקונפליקטואלית בין הצדדים, הרוויה במחלוקות, דווקא בכל הנוגע לקטינות מצליחים הצדדים לשתף פעולה במידה מספקת, כאשר הם רואים את טובתן של הקטינות לנגד עיניהם".

בהמשך לכך נדרש בית המשפט להכריע גם בשאלת המזונות, אגב המשמורת המשותפת. האם תבעה מזונות בגובה של 16,000 ₪ עבור הילדים ואילו האב ביקש לפטור אותו מתשלום המזונות, נוכח המשמורת המשותפת.

בית המשפט קיבל את עמדתו של האב וקבע, כי כל צד יישא בהוצאות הילדים, כאשר הם מצויים במשמורתו. בכך החיל למעשה את העקרונות שנקבעו בפסק הדין של בית המשפט העליון.

לדברי עו"ד דן פורטנוי העוסק בדיני משפחה "פסק הדין הזה מצטרף לעוד שורה ארוכה של פסקי דין, המושפעים באופן ישיר מפסיקת בית המשפט העליון. הרוח החדשה שמנשבת באולמות בתי המשפט מחילה למעשה שוויון מלא בהוצאות הילדים, כאשר המשמורת משותפת. נראה כי הרווח הוא כפול – משמורת משותפת מיטיבה גם עם ההורים וגם עם הילדים, וזאת ללא נטל המזונות הכבד שהיה רובץ בעבר על כתפי האב באופן אוטומטי. אם חשבתם לתבוע משמורת משותפת חשוב לפנות לעו"ד הבקיא בתחום על מנת להגיע לתוצאות אופטימליות".

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

שתפו עמוד זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן