מהפכת המזונות מורגשת היטב בשטח…

לפני כחצי שנה קבע בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של שבעה שופטים, אמות מידה לתשלום מזונות כאשר חלוקת זמני השהות של ההורים עם הקטינים שווה. פסיקת העליון, לפיה הורים לילדים בני 15-6 יחויבו במזונות ילדיהם בהתאם ליכולתם הכלכלית, טרפה מחדש את הקלפים. אם עד כה האב היה חייב בתשלום מזונות גם כאשר הכנסת האם גבוהה משלו, הרי שכעת יכולותיה הכלכליות של האם מהוות שיקול מכריע בקביעת שיעור המזונות.

פסק הדין המכונן הכה גלים ובעקבותיו אנו עדים לשינוי מגמה בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה. כך למשל, בפס"ד שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בטבריה נפסק, כי בני זוג המקיימים זמני שהות שווים עם הקטינים, יישאו באופן שווה בהוצאות ילדיהם, כלומר האב לא ישלם מזונות. בני הזוג נפרדו בשנת 2015 והאם תבעה משמורת (אחריות הורית בלעדית היום)  מלאה על שלושת ילדיהם (כולם מתחת לגיל 12). האם טענה, כי האב חסר מסוגלות הורית וכי טובת הקטינים מחייבת השמתם באחריותה הבלעדית. בד בבד פסק בית המשפט, כי על האב לשלם מזונות זמניים בסף 2,300 ₪, עד להכרעה בסוגיית האחריות ההורית וחלוקת זמני השהות. מנגד תבע האב חלוקת זמני שהות שווים; לטענתו האם פיתחה קריירה מפוארת, שעה שהוא היה זה שגידל את הילדים בפועל.

בית המשפט אימץ את תסקיר העו"ס מטעם הרווחה וקבע, כי הילדים יהיו במשמורת משותפת (אחריות הורית משותפת) של שני בני הזוג. בתוך כך, דחה בית המשפט את טענות האם וקבע, כי "מדובר בשני הורים אשר אוהבים את בנותיהן ורוצים בטובתן… חרף מערכת היחסים הקונפליקטואלית בין הצדדים, הרוויה במחלוקות, דווקא בכל הנוגע לקטינות מצליחים הצדדים לשתף פעולה במידה מספקת, כאשר הם רואים את טובתן של הקטינות לנגד עיניהם".

בהמשך לכך נדרש בית המשפט להכריע גם בשאלת המזונות, אגב חלוקת זמני השהות השווים. האם תבעה מזונות בגובה של 16,000 ₪ עבור הילדים ואילו האב ביקש לפטור אותו מתשלום המזונות, נוכח חלוקת זמני השהות עם הקטינים.

בית המשפט קיבל את עמדתו של האב וקבע, כי כל צד יישא בהוצאות הילדים, כאשר הם מצויים באחריותו. בכך החיל למעשה את העקרונות שנקבעו בפסק הדין של בית המשפט העליון.

לדברי עו"ד דן פורטנוי העוסק בדיני משפחה "פסק הדין הזה מצטרף לעוד שורה ארוכה של פסקי דין, המושפעים באופן ישיר מפסיקת בית המשפט העליון. הרוח החדשה שמנשבת באולמות בתי המשפט מחילה למעשה שוויון מלא בהוצאות הילדים, כאשר זמני השהות שווים. נראה כי הרווח הוא כפול – חלוקת זמנים שווה מיטיבה גם עם ההורים וגם עם הילדים, וזאת ללא נטל המזונות הכבד שהיה רובץ בעבר על כתפי האב באופן אוטומטי. אם חשבתם לתבוע חלוקת זמנים שווה עם הקטינים חשוב לפנות לעו"ד הבקיא בתחום על מנת להגיע לתוצאות אופטימליות".

האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

שתפו עמוד זה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן