עבירות סמים בצבא

בשנה האחרונה חלו שינויים משמעותיים מאוד ביחס הממסדי לסמים בישראל, הן מצד המשטרה והן
מטעם מערכת החוק האזרחית. רפורמת האי-הפללה שנכנסה לתוקפה בתחילת השנה, וממזערת
בפועל את ההשלכות הפליליות שגורר שימוש עצמי בסמים קלים, נחשבת למהפכה של ממש, זאת
לאור היחס המחמיר שחוו משתמשי הקנאביס עד כה. רוחות השינוי לא פסחו גם על הצבא – אשר
הודיע על שינוי בגישה כלפי חיילים שיתפסו משתמשים בסמים עוד לפני כניסת הרפורמה האזרחית
לתוקפה.
מה המשמעות המשפטית של השינויים הללו? כיצד הם משפיעים על חיילים כיום? ומה דינם אם
יתפסו משתמשים בסמים במהלך השירות?

החוק, הפקודה והשינויים
החקיקה האזרחית המסדירה את תחום עבירות הסמים בישראל הנה פקודת הסמים המסוכנים
(נוסח חדש), תשל"ג-1973.
בהתאם לחקיקה האזרחית, בצבא השימוש בסמים אסור בהחלט – כך היה וכך גם כיום. אולם,
מעמדם המשפטי של חיילי צה"ל שונה מזה של אזרחים; חיילי צה"ל נשפטים כמעט תמיד במסגרת
מערכת השיפוט הצבאית ובהתאם לפקודות המחייבות בצבא. עד כה, כל חייל שנתפס משתמש או
מחזיק בסמים, נשפט ונענש בחומרה, בין אם העבירה בוצעה במסגרת הצבאית ובין אם לאו. הדבר
צורך משאבים רבים מצד מצ"ח, שנאלצה לבצע פשיטות, בדיקות וכמובן לאכלס אסירים-חיילים בבתי
כלא צבאיים; ואכן בתחילת 2017 נכנסה לתוקף רפורמה המשנה את התמונה באופן משמעותי.

אז מה חדש?
העונשים שהצבא השית על חיילים שצרכו סמים עד כה היו מחמירים: מאסר, שלילית רישיון נהיגה
צבאי ואזרחי, וכן רישום פלילי, שיכול להימחק רק על-ידי בקשת חנינה מנשיא המדינה, וכמובן מלווה
את החיילים גם אחרי השחרור. משמעות הרפורמה החדשה הנה הימנעות של מערכת השיפוט
הצבאית מהגשת כתבי אישום נגד חיילים שצרכו סמים קלים מחוץ למסגרת הצבאית, בתמורה
לתקופת מבחן בה החייל ייאלץ למסור דגימות שתן ולעבור בדיקות פתע. מטרתה הנה לצמצם את
המשאבים אותם משקיע הצבא בתחום זה, מתוך הבנה של המגמות האזרחיות בשנים האחרונות
אשר מסמנות גישה מקלה יותר בתחום.

אין להקל ראש!
למרות הגישה המקלה שנכנסה לתוקף בחודשים האחרונים במסגרת הרפורמה, שימוש בסמים
במסגרת הצבא עדיין נחשב לעבירה חמורה על הפקודות, וההקלה על העונש רלוונטית רק בנסיבות

מסוימות. יש לציין שהחקיקה הנ"ל תקפה גם לחיילי מילואים בשירות פעיל. כלל הגורמים הנסיבתיים
המחמירים עבירותו סמים שנלקחו בחשבון עד כה, תקפים עדיין:

  • שימוש ביחידה – כאמור הרפורמה תקפה רק לשימוש מחוץ למסגרת הצבא.
  • תפקיד הדורש כוננות מתמדת.
  • שימושים נוספים במהלך תקופת התנאי.
  • אחריות פיקודית.
  • שימוש במהלך פעילות מבצעית.
  • שימוש בסם קשה.

במקרים כאלה, כלל ההשלכות הפליליות וההשלכות בתחום העונשין תקפות. יש לזכור גם שסמכויות
החקירה של המשטרה הצבאית נרחבות יותר משל זאת האזרחית (בדרך כלל, למשל, המשטרה
הצבאית לוקחת את הטלפון הסלולרי של החשוד לסריקה שנועדה למצוא ראיות מחזקות הפללה).
נתפסתם משתמשים בסמים? היוועצו מיידית בעורך דין והימנעו ככל האפשר מרישום פלילי שיהווה
כתם לכל החיים.

שתפו עמוד זה

מאמרים נוספים

דילוג לתוכן